Serveis Energètics

  • Auditories i estudis energètics
  • Optimització de contractació
  • Gestió de contractes de consums
  • Certificats d'eficiència energètica
  • Monitorització de consums per plataforma energètica
  • Assessorament energètic

La Unió Europea ha aprovat les directrius per promoure els edificis de consum d'energia quasi nul.

Els costos econòmics més grans d'una empresa acostumen a ser els costos laborals seguits dels costos energètics.

En el 2021 els edificis existents consumiran l'11% menys d’energia. Seran els anomenats Edificis Autosuficients.